การเลือกรุ่น:

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของ Samsung #2 | TH

แสดง 11 ถึง 20 จาก 300 ผลลัพธ์
รายการเฟิร์มแวร์ของ Samsung
DeviceModelRegionPDA/AP VersionCSC VersionMODEM/CP VersionOs VersionBuild Date
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FPLSG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FO2CG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FDORG985FXXSIHWJDG985FOWEIHWHBG985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FCHTG985FXXSIHWJDG985FOWOIHWHBG985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FCACG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FBOGG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FSFRG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FSERG985FXXSIHWJDG985FOXBIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20+SM-G985FPSNG985FXXSIHWJDG985FOWOIHWHBG985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FPRTG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13