Pagpili ng modelo:

Pag-download ng firmware ng Samsung #2 | TL

Showing 11-20 of 300 items.
Listahan ng mga firmware ng Samsung
DeviceModelRegionPDA/AP VersionCSC VersionMODEM/CP VersionOs VersionBuild Date
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FPLSG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FO2CG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FDORG985FXXSIHWJDG985FOWEIHWHBG985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FCHTG985FXXSIHWJDG985FOWOIHWHBG985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FCACG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FBOGG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FSFRG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FSERG985FXXSIHWJDG985FOXBIHWH9G985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20+SM-G985FPSNG985FXXSIHWJDG985FOWOIHWHBG985FXXSIHWJD13
Samsung Galaxy S20 PlusSM-G985FPRTG985FXXSIHWJDG985FOXMIHWH9G985FXXSIHWJD13